ธุรกิจเทียนส์ (tiens) ธุรกิจระดับโลกของคนเอเชีย

สรร

งานสัมมนาท่องเที่ยวของนักธุรกิจใหม่ดีเด่นบริษัทเทียนส์ประเทศไทย วันที่ 28 ตุลาคม ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ใส่ความเห็น

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเทียนส์มอบผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ของใช้เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง และของใช้จำเป็นภายในบ้านคุณภาพดี โอกาสการศึกษา และโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้คนทั่วโลก ธุรกิจของเรานำความมั่งคั่ง สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่พี่น้องชาวเทียนส์ทั่วโลก นอกจากนี้เรายังเป็นกลุ่มบริษัทยังช่วยส่งเสริมความสามัคคีและความปรองดองแก่สังคมโลก ผ่านกิจกรรมเพื่อการกุศลต่างๆนับครั้งไม่ถ้วน สร้างคุณปการมากมายให้แก่สังคมโลก เป็นเวลา 16 ปีที่ผ่านมาของการเติบโตและพัฒนาของเทียนส์ได้พิสูจน์แล้ว คนจำนวนผู้สำเร็จมากมายก็ได้เป็นประจักษ์แล้วว่า ธุรกิจของเทียนส์ เป็นธุรกิจที่มีความสมบูรณ์แบบ ไม่เป็นที่แปลกใจว่าทำไมจึงมีนักธุรกิจหน้าใหม่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัทเทียนส์มากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก รวมถึงจำนวนนักธุรกิจชาวไทยหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้กำลังใจ และเพิ่มพูนทักษะและความรู้ต่างๆที่จำเป็นในการทำธุรกิจและพัฒนาเครือข่ายของตัวเอง เพื่อทำให้ธุรกิจขายตรงของบริษัทเทียนส์ประเทศไทย เป็นผู้นำในวงการธุรกิจขายตรงในประเทศไทย งานสัมมนาท่องเที่ยวของนักธุรกิจใหม่ดีเด่นบริษัทเทียนส์ประเทศไทยจึงกำเนิดขึ้น

การสัมมนาท่องเที่ยวในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักธุรกิจที่เพิ่งเข้ามาทำธุรกิจไม่นาน และกำลังเริ่มสร้างทีมงานของตัวเองขึ้น ได้รับความรู้และเทคนิคการทำธุรกิจ และความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทีมงาน ที่สำคัญช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นแก่นักธุรกิจเทียนส์หน้าใหม่ผ่านการเข้าอบรมสัมมนาการทำธุรกิจขั้นต้น การเยี่ยมโรงงานของกลุ่มบริษัทเทียนส์ในประเทศเวียดนาม

วันที่ 29 ตุลาคม 2554 นักธุรกิจเทียนส์ชาวไทยได้เดินทาง เข้าร่วมงานมอบรางวัลกองทุนแก่นักธุรกิจเที่ยนส์ซึ่งบริษัทเทียนส์สาขาเวียดนามซึ่งจัดขึ้น ณ โรงยิมเนเซียมในเมืองฮานอยประเทศเวียดนาม บรรยากาศในงานมีนักธุรกิจเวียดนามที่ประสบความสำเร็จและได้รับวัลกองทุนต่างๆจำนวนหลายสิบท่านขึ้นเวทีรับรางวัลกองทุนต่างๆ และได้แบ่งปันความประทับใจในธุรกิจของเทียนส์ ซึ่งงานมอบรางวัลแก่นักธุรกิจเทียนส์ที่จัดขึ้นในประเทศเวียดนามในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตัวแทนนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจของเทียนส์นั้นมีมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่ลมปาก หรือการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น ซึ่งทำให้นักธุรกิจเทียนส์ชาวไทยได้เห็นและเข้าใจถึงภาพพจน์ที่ยิ่งใหญ่และมีความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริงของบริษัทเทียนส์

วันที่ 30 ตุลาคม 2554 การอบรมสัมมนาการทำธุรกิจขั้นพื้นฐานเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ เนื้อหาในการอบรมในรอบเช้านั้นเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนักธุรกิจเทียนส์ใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ยกระดับทักษะในการทำธุรกิจ เพิ่มเทคนิคที่จำเป็นที่ช่วยให้การทำธุรกิจได้ผลเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในการอบรมในวันนั้นได้แก่ “จะเริ่มต้นก้าวแรกในการขายได้อย่างไร” ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะเน้นในเรื่องของการปรับทัศนะคติในการขาย การทำใจให้เป็นแก้วเปล่า พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และขั้นตอนพื้นฐานในวงจรการทำธุรกิจขายตรงที่สำคัญ คือ “การลีสลายชื่อ”

หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว ในช่วงเวลา 13.00-15.00 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเทียนส์ คุณหลี่ จินหยวนได้มอบโอกาสพิเศษแก่พี่น้องนักธุรกิจเทียนส์ชาวไทยอีกครั้งด้วยการเดินทางเข้าพบพี่น้องนักธุรกิจชาวเทียนส์ชาวไทยอย่างใกล้ชิด ณ ห้องอบรมสัมมนาดังกล่าว บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น ทางเจ้าหน้าที่โรงงานของกลุ่มบริษัทเทียนส์ประเทศเวียดนามได้เตรียมการแสดงพิเศษพื้นเมืองของเวียดนามแสดงแก่ท่านประธานและนักธุรกิจชาวไทยได้ชม จากนั้นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเทียนส์ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ และกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มบริษัทเทียนส์ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยนั้น ท่านประธานได้กล่าวถึงบริษัทเทียนส์สาขาเขตประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นบริษัทสาขาที่ระบบการบริหารด้านต่างๆดีมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบการอบรม ระบบการขนส่ง ระบบการบัญชี เป็นต้นล้วนมีมาตรฐาน แต่การบริหารทั้งหมดที่ยอดเยี่ยมนั้นกลับสอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความโดดเด่นไม่เหมือนประเทศอื่นๆ ซึ่งการบริหารกิจการของบริษัทเทียนส์สาขาประเทศญี่ปุ่นนั้น มีทั้งเอกลักษณ์ มีทั้งประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทยนั้น เป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและรวดเร็ว กำลังการบริโภคของประชาชนสูงมาก และการเติบโตของธุรกิจขายตรงในประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพ ดังนั้นการขยายตลาดในประเทศไทยจึงเป็นตลาดที่น่าลงทุน น่าทุ่มเม็ดเงินเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเองก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครเช่นกัน ดังนั้นหากจะให้การขยายและเผยแพร่ธุรกิจของเทียนส์สู่ประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงนั้น บริษัทเทียนส์สาขาประเทศไทยจะต้องใช้ระบบการบริหารกิจการที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ดังนั้นระบบการบริหารงานของบริษัทเทียนส์ประเทศไทยจะต้องใช้ระบบการบริหารงานเช่นเดียวกันญี่ปุ่น ซึ่งท่านจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ข่าวนี้ทำให้นักธุรกิจชาวไทยทุกคนที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้รู้สึกดีใจและทราบซึ่งเป็นอย่างมากเป็นอย่างมาก หลังการแถลงนโยบายเสร็จท่านประธานหลี่จินหยวนได้ถ่ายรูปร่วมกับนักธุรกิจระดับเจ็ดดาวขึ้นไปเป็นที่ระลึก และการอบรมช่วงสุดท้ายก็เริ่มขึ้น

หัวข้อการอบรมในช่วงสุดท้ายนั้นคือการรู้จักการยืมแรงของผู้อื่นมาใช้ หรือที่เรียกว่า “หลักการABC” หลักดังกล่าวดังกล่าวเหมาะสำหรับนักธุรกิจหน้าใหม่ที่มีใจที่อยากทำธุรกิจอย่างจริงจังและตั้งใจ แต่ยังขาดทักษะหลายๆอย่าง ทำให้ทำธุรกิจได้อย่างยากลำบาก หลักการดังกล่าวจะช่วยให้นักธุรกิจเทียนส์มือใหม่สามารถประหยัดแรง ประหยัดเวลา แต่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เปอร์เซ็นผลจากการนัดหมายคนใหม่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ซึ่งเป็นหลักการที่นักธุรกิจใหม่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น นักธุรกิจเทียนส์ที่เข้าอบรมทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเทียนส์สาขาเวียดนาม ที่มีความยิ่งใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อตอกย้ำและสร้างความมั่นใจให้เชื่อมั่นในธุรกิจของเทียนส์ให้มากขึ้น ซึ่งนักธุรกิจเทียนส์ใหม่ทั้งหมดที่ได้เข้าชมโรงงานก็รู้สึกทึ่งกับความยิ่งใหญ่และทันสมัยของโรงงานการผลิตของบริษัทเทียนส์สาขาเวียดนามเป็นอย่างมาก

การท่องเที่ยวสัมมนาที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้สร้างความประทับใจ ความสุข และสร้างความรู้ใหม่ให้กับนักธุรกิจไทยมือใหม่เป็นอย่างมาก มีนักธุรกิจท่านหนึ่งได้พูดว่า “แม้เราจะเป็นนักธุรกิจพันล้านที่มีทั้งเงินและเวลามากพอที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้ แล้วเราจะไปกับใคร ไปคนเดียวอย่างนั้นหรือ เราจะไปไหน มันอ้างว้างโดดเดี่ยวเพียงใด ต่างบ้านต่างเมือง อะไรๆก็ล้วนแปลกหน้าทั้งสิ้น แต่หากไปเที่ยวกับนักธุรกิจเทียนส์ เรามีกลุ่มเพื่อนๆคนไทย ไปท่องเที่ยวด้วยกัน กิน เล่น เที่ยวด้วยกัน นี่เป็นสิ่งที่แตกต่าง เป็นสิ่งที่มหาเศรษฐีพันล้านไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน มีเพียงธุรกิจเทียนส์เท่านั้นที่ให้คุณได้ แล้วทำไมไม่ทำธุรกิจเที่ยนส์หละ ได้ทั้งความมั่งคั่ง สุขภาพ การศึกษา และการท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมด้วยมิตรภาพ” ระหว่างเดินทางไปสนามบินฮานอย ในรถบัสหมายเลข4 นักธุรกิจเทียส์ได้ถือไมโครโฟนขึ้นกล่าวขอบคุณบริษัทเทียนส์ “ขอขอบคุณบริษัทเทียส์ที่ให้โอกาสได้ท่องเที่ยวและสัมมนาที่ประเทศเวียดนาม เราสัญญาว่าจะยืนหยัดทำธุรกิจของเทียนส์ตลอดกาล ช่วยกันพัฒนาธุรกิจของตัวเอง และธุรกิจของท่านประธานหลี่จินหยวน เราจะเติบโตไปด้วยกัน สร้างความมั่งคั่ง สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนรอบข้าง สร้างความสามัคคีปรองดองให้กับสังคม ไปพร้อมกับการเติบโตของเทียนส์”

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก

http://th.tiens.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s